สถานที่ดรอป อาวุธ ชุด เครื่องประดับ

อาวุธ ชุด เครื่องประดับ เลเวล 30 :: ในสถาบัน
อาวุธ ชุด เครื่องประดับ เลเวล 50 :: นอกสถาบัน
อาวุธ ชุด เครื่องประดับ เลเวล 80 :: ศูนย์การค้า + สถาบันไทเกอร์
อาวุธ ชุด เครื่องประดับ เลเวล 100 :: ท่าเรือ
อาวุธ ชุด เครื่องประดับ เลเวล 120 :: คุกเอกชน
อาวุธ ชุด เครื่องประดับ เลเวล 150 :: เขตวินาศภัย
อาวุธ ชุด เครื่องประดับ เลเวล 170 :: เขตธรณีพิบัติ
อาวุธ ชุด เครื่องประดับ เลเวล 180 :: สำนักงาน (ชั้น 30 50 90)
อาวุธ ชุด เครื่องประดับ เลเวล 190 :: สำนักงาน (ชั้นใต้ดิน กำแพง ห้องประธาน)
อาวุธ ชุด เครื่องประดับ เลเวล 200 :: ศูนย์วิจัย

 

*********************************************