โปรโมชั่น เติมเงิน

เติมพ้อย x1.5 พร้อมของแถมตามราคาบัตร
เฉพาะวันที่ 5 มีนาคม 2562 - 7 มีนาคม 2562 เวลา 23.00 น.

50True = 75 Point (จากปกติ 55 Point)
90True = 135 Point (จากปกติ 100 Point)
150True = 225 Point (จากปกติ 170 Point)
300True = 450 Point (จากปกติ 350 Point)
500True = 750 Point (จากปกติ 600 Point)
1000True = 1500 Point (จากปกติ 1300 Point