สถานที่สำหรับเก็บเลเวล

เลเวล 1 - 50 :: ในสถาบัน
เลเวล 50 - 80 :: นอกสถาบัน
เลเวล 80 - 100 :: ศูนย์การค้า + สถาบันไทเกอร์
เลเวล 100 - 130 :: ท่าเรือ
เลเวล 130 - 150 :: คุกเอกชน
เลเวล 150 - 170 :: เขตวินาศภัย
เลเวล 170 - 190 :: เขตธรณีพิบัติ
เลเวล 190 - 200 :: สำนักงาน
เลเวล 200 - 220 :: ศูนย์วิจัย

 

*********************************************